Els nostres drets, els de tothom. Compromeses amb els drets humans des de Catalunya

Aquesta campanya sorgeix amb l’objectiu de donar a conèixer les possibilitats i les capacitats que tenen els governs locals d’àmbit català a l’hora de promoure accions de protecció internacional dels Drets Humans.

Els motius darrere d’aquesta campanya són múltiples: les continuades violacions als Drets Humans en diversos indrets del món, l’augment dels discursos discriminatoris i d’odi a l’esfera pública, la necessitat de treballar la cooperació internacional des d’una perspectiva basada en un nosaltres comú, sense caure en binarismes i des d’una mirada decolonial.

Volem mostrar la importància de protegir els DDHH des de la corresponsabilitat, perquè el respecte a la dignitat humana està en joc quan es viola, encara que sigui només un Dret Humà, a qualsevol persona en qualsevol indret del món.

Aquest relat queda recollit en el Manifest Els nostres drets, els de tothom, en el que es detalla la necessitat, els conceptes i les demandes que emmarquen la campanya i en el que es convida a ciutadania, entitats i governs municipals a signar-lo, per tal d’instar a aquests últims a implicar-se en aquesta causa de vital importància.

Som part del Grup Impulsor junt: Intered, la Lliga dels Drets dels Pobles, Musol, Desos, CatSud, Acaps, la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i REDS.